Në konferencën vjetore të kompanisë, Amazon prezantoi një veçori të re si një mënyrë për të ruajtur kujtimet. Amazon shpjegon se ndërsa “nuk mund të largojë dhimbjen e humbjes”, ajo mund t’i “bëjë kujtimet të qëndrueshme”.

Të flasësh me të vdekurit është e pamundur, por Alexa mund t’i “rikthejë” në jetë. Në eventin e Amazon Re: MARS (Machine Learning, Automation, Robots and Space) të hënën më 20 qershor, nënkryetari i Alexa Rohit Prasad demonstroi funksionalitetin në formën e tij fillestare: aftësinë për të imituar zërat.

Për ta provuar këtë u shfaq një video, në të cilën një fëmijë thotë: “Alexa, a mundet gjyshja të mbarojë së lexuari Magjistarin e Ozit?”.

Alexa e pranon kërkesën e fëmijës me zërin e saj të zakonshëm, por më pas fillon të lexojë historinë me një zë shumë të ngjashëm me atë të gjyshes së ndjerë.

Si punon?

Nëse keni një regjistrim të personit, zërin e të cilit dëshironi të imitoni, Alexa-s i duhet vetëm një minutë për ta regjistruar dhe për ta modifikuar në të njëjtën mënyrë.

“Sistemet e fundit të tekstit në të folur (TTS) kërkojnë disa orë të dhëna të regjistruara të të folurit për të gjeneruar të folur sintetik me cilësi të lartë,” shpjegoi Amazon.

“Kur përdoren sasi të reduktuara të të dhënave të trajnimit, modelet standarde TTS vuajnë nga degradimet e cilësisë së të folurit dhe kuptueshmërisë, duke e bërë problematike trajnimin e sistemeve TTS me burime të ulëta.

“Në këtë punim, ne propozojmë një metodë të re TTS me burime jashtëzakonisht të ulëta të quajtur Filtri i zërit që përdor vetëm një minutë fjalim nga një folës i synuar.

“Ai përdor konvertimin e zërit (VC) si një modul pas-përpunimit të bashkangjitur në një sistem para-ekzistues TTS me cilësi të lartë dhe shënon një ndryshim konceptual në paradigmën ekzistuese TTS, duke e inkuadruar problemin e TTS me disa goditje si një detyrë VC.”

Por gjithçka që shkëlqen nuk është krejt flori, pasi ka shqetësime dhe probleme. Ky mjet i ri mund të përdoret për të kopjuar zërin e çdo personi dhe për t’i imituar ata, gjë që mund të jetë shumë e rrezikshme dhe Amazon nuk dëshiron ta shpërndajë atë në mbarë botën për momentin.