Te mos punosh eshte me mire se te punosh ne nje pune qe te streson, te kushtezon dhe nuk te jep liri! Analiza u krye në një kampion prej rreth 1000 banorësh nga 35 deri në 75 vjeç, duke klasifikuar mes tyre ata që ishin të papunë, ata që gjetën punë në kushte të mira pune, ata me vetëm një faktor negativ për cilësinë e punës dhe ata me dy ose më shumë faktorë negativë.

Studimi u fokusua në studimin e indeksit të ngarkesës alostatike, i cili merr parasysh 12 grupe biomarkerësh: presionin e gjakut (diastolik dhe sistolik), rrahjet e zemrës, marrëdhënien midis gjerësisë së belit dhe lartësisë së personit. , dhe 8 të tjerë të analizuar nga mostrat e gjakut (HbA1c , trigliceridet, proteina C-kreative, DHEA-S, raporti i kolesterolit total ndaj HDL, dhe të tjera).

Niveli i cilësisë së punës bazohej në faktorët e mëposhtëm: kënaqësia në punë, ndjenja emocionale si shqetësimi, depresioni, vështirësia, tensioni, autonomia e punës, siguria në punë, paga.

Ndër rezultatet e studimit, vihet re se personat që kanë gjetur një punë të pakënaqshme, me pagesë të ulët dhe shumë stresuese kanë nivelet më të larta të ngarkesës alostatike nga të gjithë, veçanërisht në parametrat që vënë në rrezik shëndetin tonë.