Shprehja 2.0, e shkruar gjithashtu e plotë si “dy pikë zero”, është bërë veçanërisht e përhapur vitet e fundit në lidhje me kontekste të ndryshme. Ne dëgjojmë për të në ueb, në TV, në programe radiofonike, në diskutime të ndryshme në të cilat marrim pjesë çdo ditë ose që rastësisht dëgjojmë.

Dy pikë zero është një shprehje që përdoret zakonisht për të treguar gjeneratën e fundit të programeve, aplikacioneve dhe bisedave, por që përdoret gjithashtu kur doni të thoni se dikush ose diçka është “një hap përpara”.

Termi në figurat “2.0” i detyrohet lindjes së tij teknologjisë që po ndryshon dhe po ndikon në jetën tonë. Por pse pikërisht 2.0, çfarë nënkuptojnë këto dy shifra së bashku, të ndara me një pikë?

Çfarë do të thotë 2.0

Termi 2.0 lidhet me Tim O’Reilly, botues amerikan, themelues i O’Reilly Media i cili përdori shprehjen Web 2.0 për një konferencë të organizuar në 2004.

Termi i referohej një versioni të ri të World Wide Web, por duke përfshirë të gjitha ndryshimet në përdorimin e internetit, si nga zhvilluesit e softuerit ashtu edhe nga vetë përdoruesit.

Shifrat 2.0, me fjalë të tjera, tregojnë evolucionin e ueb-it, përditësimet, kalimin nga një ueb statik (1.0) në atë dinamik (2.0), një ueb ku ndërveprimi midis përdoruesit dhe faqes është i mundur.

Shfletimi normal pa mundësinë e ndërveprimit me përmbajtjen në fakt është zëvendësuar nga mundësia për të përdorur dhe krijuar përmbajtje.

Në web 2.0 përdoruesi është në qendër të çdo aktiviteti, ai është protagonist në shfletimin, krijimin dhe ndarjen e përmbajtjes.

Ueb dinamik kundrejt ueb statik: 2.0 vs 1.0

Ueb-i dinamik, të cilin e përmendëm më lart, është një paradigmë programimi në internet që ju lejon të tregoni të gjitha aplikacionet që shohin përdoruesin duke ndërvepruar në vetën e parë. Është përdoruesi që mund të modifikojë, personalizojë, ndajë ose jo informacionin.

Ueb-i dinamik është në kontrast me ueb-in statik ose ueb 1.0 që përfaqëson të kaluarën, paradigmën e vjetër, atë koncept të uebit të përbërë nga faqe HTML, përmbajtja e të cilave nuk mund të modifikohej nga të gjithë, por vetëm nga administratori ose pronari i faqes së internetit.

Le të përpiqemi të kuptojmë më mirë kuptimin e 2.0 përmes shembujve. Para së gjithash, “dy pikë zero” përdoret si mbiemër për të treguar diçka avangarde, e cila është largpamëse, e avancuar. Përdoret në teknologji por edhe në të folur të përbashkët.

Nëse thua, për shembull, “dua të bëhem mami 2.0”, do të thotë vullneti për t’u bërë mami në hap me kohën, madje edhe përpara, teknologjikisht e sigurt, por edhe për nga mënyra e të menduarit.

Nëse themi se një fshat pushimesh “ka një sistem rezervimesh 2.0”, nënkuptojmë që rezervimi mund të bëhet plotësisht online, pa pengesa, shpejt dhe lehtë.

Prandaj të jesh 2.0 do të thotë të jesh i përditësuar, i lidhur, global dhe i shpejtë. Të jesh në gjendje të përdorësh teknologjitë e reja pa problem, por edhe të ndihesh i qetë – në përgjithësi – në shoqërinë e sotme, me të gjitha ndryshimet e saj.

Çfarë mund të bëjë një përdorues me dy pika zero? Me siguri ai di të ndajë, të etiketojë, të klikojë, të cicëroj, të hulumtojë dhe di të gjitha aktivitetet e tjera që parashikojnë përdorimin e një lidhjeje interneti.

Dhe ndërsa sqarojmë kuptimin e 2.0, tashmë kemi filluar të flasim për 3.0, diçka ende larg (por jo shumë larg). Po, sepse uebi po evoluon vazhdimisht.