Do t’i ketë ndodhur kujtdo që të vërejë se një produkt ka pësuar një reduktim në përmasa dhe rrjedhimisht edhe në sasi duke e mbajtur çmimin të pandryshuar. Fenomeni i përshkruar më sipër quhet Shrinkflation.

Përshkruhet si praktikë e zvogëlimit të madhësisë së një produkti duke ruajtur çmimin e ngjitësit. Kjo pasi rritja e çmimit me një shumë të caktuar mund të çojë në humbje të mëdha ekonomike për kompanitë, pasi tregu mund të refuzojë ta blejë këtë produkt me një çmim më të lartë, gjë që më pas përkthehet në ndryshim të paketimit.

Shembuj të mrekullueshëm përfaqësohen nga Coca Cola, e cila me kalimin e kohës ka zvogëluar përmasat e kanaçeve të saj disa herë, ose nga paketimi i makaronave Barilla, përmbajtja e së cilës është zvogëluar për të ruajtur të njëjtin çmim.

Këto janë gjithmonë reduktime në madhësinë e paketimit që janë mjaft të vogla për të mos uvënë re menjëherë nga konsumatorët e rregullt. Ne fakt, duket sikur syri nuk e ka regjistruar dhe ndoshta njeriu mendon se ka gabuar me pare qe ka menduar se ishte me e madhe.

Tkurrja i lejon kompanitë të rrisin marzhin operativ dhe rentabilitetin duke ulur kostot duke ruajtur vëllimin e shitjeve dhe shpesh përdoret si një alternativë ndaj rritjes së çmimeve në përputhje me inflacionin.