Fëmijët e vegjël ndonjëherë kanë vështirësi për të ngrënë, duke shkaktuar shqetësim te prindërit. Ata refuzojnë disa ushqime, për shembull në bazë të ngjyrës, aromës ose shijes ose kategori të tëra si perimet ose peshku. Në vitet e para të jetës, zhvillimi gradual i njohjes me ushqimin është normal dhe përfshin hapa të tillë si ngrënia me duar dhe futja e vetëm copave të vogla në të njëjtën kohë.

Por kur disa zakone vazhdojnë të kalojnë moshën gjashtë vjeç, situata mund të dalë jashtë kontrollit dhe të bëhet stresuese për prindërit dhe e lodhshme për fëmijët, të cilët gjithashtu mund të jenë në rrezik të mangësive ushqyese. Për t’iu përgjigjur pyetjes, fillimisht është e nevojshme të formulohen arsyet e sjelljes së atyre fëmijëve të përcaktuar si selektivë.

Për t’u ofruar prindërve këshilla të dobishme për të parandaluar këtë lloj sjelljeje, studiuesit në Universitetin e Australisë Jugore konsultuan disa nga bazat e të dhënave kryesore ndërkombëtare të studimeve nga kompanitë e produkteve ushqimore dhe biomjekësore.

Siç tregohet në Revistën Ndërkombëtare të Kërkimeve Mjedisore dhe Shëndetit Publik, në fakt, para së gjithash duhet bërë një dallim: ka faktorë të qenësishëm, që lidhen me personalitetin dhe prirjet e çdo fëmije, për të cilët nuk mund të bëhet shumë. Dhe ka faktorë të jashtëm që mund të ndërhyhen me rregulla të thjeshta dhe efektive.

Një nga këshillat kryesore për t’i ndihmuar fëmijët tuaj të hanë mirë është përfshirja e tyre në përgatitjen e ushqimit. Familjariteti dhe ndjenja e kontrollit mund të ndihmojnë. Në përgjithësi, nuk është e nevojshme të mbajmë një qëndrim tepër të rreptë ose shtrëngues dhe nuk duhet t’i dorëzohemi tundimit për të shpërblyer fëmijën për ngrënien e ushqimit të “padëshiruar”. Sepse këto sjellje përfundimisht do të kenë efektin e kundërt të asaj që shpresojmë.

Është gjithashtu e nevojshme të krijohet një atmosferë e qetë rreth vakteve dhe të sigurohet që, sa më shumë të jetë e mundur, kohët të jenë gjithmonë të njëjta dhe të mos ketë zemërim apo grindje rreth tryezës. Një këshillë tjetër është të përpiqeni të përgatisni një vakt që i përshtatet të gjithëve, sepse të ngrënit veçmas inkurajon sjelljen marramendëse. Së fundi, është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të shmangni lavdërimet dhe kritikat, pavarësisht nëse fëmija ha apo jo.