Platforma e transmetimit Netflix publikoi rezultatet financiare për tremujorin e tretë të 2022, i cili u mbyll me të ardhura prej afërsisht 7,93 miliardë dollarë (nga 7,48 miliardë dollarë në 2021). Rezultati i funksionimit të platformës ishte i barabartë me 1.53 miliardë dollarë, nga afërsisht 1.75 miliardë dollarë në 2021.

Netflix tregoi edhe parashikimet për tremujorin e katërt të vitit 2022, për të cilin “presim një qarkullim prej 7.8 miliardë dollarësh me një rënie vijuese tërësisht për shkak të forcimit të vazhdueshëm të dollarit amerikan ndaj monedhave të tjera. Me monedhë konstante, kjo barazohet me 9% rritje të të ardhurave nga viti në vit”, tha platforma.

Informacion i rëndësishëm për të ardhmen e shërbimit vjen edhe nga paragrafi mbi evolucionin e menaxhimit. “Siç u diskutua në letrat e mëparshme, ne jemi gjithnjë e më të fokusuar te të ardhurat si metrika kryesore e linjës sonë,” shpjegoi Netflix, duke shtuar disa veçori të reja të planifikuara për vitin e ardhshëm.

“Kjo do të bëhet veçanërisht e rëndësishme drejt vitit 2023 pasi ne zhvillojmë rrjedha të reja të të ardhurave si reklamimi (një abonim me futjen e reklamave, i shpallur tashmë me 5.49 euro në muaj) dhe ndarja e llogarisë me pagesë, ku abonimi është vetëm një komponent i rritjes së të ardhurave tona. ”, thuhet në njoftimin për shtyp të kompanisë.

Prandaj, ndarja e llogarisë suaj nuk do të jetë më një lëvizje falas, por do të synojë të çojë në fitim parash (krijimi i nënllogarive, përmes të cilave pronari i llogarisë mund të aktivizojë një ose më shumë nën-llogari për një mik ose anëtar të familjes duke menaxhuar drejtpërdrejt pagesa) dhe në të njëjtën kohë për të shtypur ndarjen e fjalëkalimeve.