Nëse jeni me qime, ky artikull mund të ketë një efekt të pakëndshëm për ju. Keni zakonin të ktheni pjatat mbrapa dhe të bëni një skenë në restorant nëse gjeni një fije floku ose diçka tjetër në pjatën tuaj?

Dijeni se Administrata e Ushqimit dhe Barnave e Shteteve të Bashkuara (FDA) madje lejon që ushqime të caktuara të shiten me copa insektesh në to.

Po, e lexuat drejt. Sipas CNN, “FDA ka vendosur standarde për të minimizuar defektet ushqimore”. Në këto “defekte” përfshihen grimcat e insekteve, zbokthi i brejtësve ose jashtëqitjet e brejtësve.

Një ushqim në veçanti mund të përmbajë deri në 60 fragmente insektesh për 100 gram. A mund ta merrni me mend se çfarë është? Është çokollata.

Administrata e Ushqimit dhe Barnave deklaron se “çokollata në gjashtë nënmostra 100 gramësh përmban mesatarisht 60 ose më shumë fragmente insektesh për 100 gram”.

Po, keni dëgjuar mirë. Ushqimi juaj e preferuar mund të përmbajë pjesë të insekteve. Pra, cila është arsyeja pse këto grimca mund të përfshihen në çokollatë dhe ushqime të tjera që përfundojnë në dyqane ushqimore?

Përgjigja është e thjeshtë: sepse nuk mund të shmanget. Ato janë kudo: në shtëpitë tona, në ndërtesat tona, në këpucët tona dhe në vendet ku përpunohet dhe ruhet ushqimi.

Sipas Administratës së Ushqimit dhe Barnave të SHBA-së, “është ekonomikisht jopraktike të rriten, korren ose përpunohen produkte të papërpunuara plotësisht pa defekte të pashmangshme, të natyrshme, jo të rrezikshme”.

Lajmi i mirë është se fragmentet janë mjaft të vogla për të mos u zbuluar me sy të lirë. Pra, nëse keni çokollatë në shtëpi, nuk keni pse t’i hidhni ato. Ndërsa mendimi mund të jetë i neveritshëm, FDA e konsideron papastërtinë e insekteve në çokollatë si të sigurt dhe natyrale.