Është e zakonshme që për të llogaritur moshën “njerëzore” të qenit tuaj, mjafton të shumëzoni me shtatë vitet e jetës së tij aktuale.

Në realitet, situata është pak më e ndërlikuar dhe kjo llogaritje e thjeshtë por e përhapur nuk jep rezultate kaq të besueshme. Pra, cila është metoda e duhur për të llogaritur moshën e qenit?

Le të fillojmë duke thënë se njohja e moshës “njerëzore” të qenit tonë është thelbësore për të qenë në gjendje të kujdesemi më mirë për të.

Shumëzimi me shtatë, siç mëson kultura popullore, jep një vlerësim sipërfaqësor, por duhet marrë parasysh se, në realitet, përfshihen shumë faktorë dhe nuk është e mundur të përmblidhen ata me një veprim të thjeshtë aritmetik.

Para së gjithash, për të llogaritur moshën “njerëzore” të qenit tonë duhet të kemi parasysh madhësinë e tij dhe periudhën e jetës së tij. Kjo do të thotë, nëse është ende një qenush, një pubertet, një “adoleshent”, një qen i rritur ose një qen i moshuar.

Në përgjithësi, viti i parë i jetës së qenit tonë e bën atë të korrespondojë me një moshë njerëzore rreth 15 vjeç. Nga ana tjetër, një qen dyvjeçar është rreth 24 vjeç.

Pastaj, pasi kafsha të jetë mbi dy vjeç, duhet të numërojmë rreth 4 vjet për çdo 365 ditë që kanë kaluar. Shifra e fundit rritet në 5 ose 6 për qentë e mëdhenj.

Në të vërtetë, në përgjithësi mund të vërtetojmë se një qen i madh ka një jetë mesatare më të shkurtër se një qen i vogël.

Në çdo rast, mënyra e jetesës, kujdesi i kafshës, ushqimi i saj dhe gjendja e përgjithshme e saj shëndetësore mund të ndikojnë më tej në këta faktorë.

Ka tabela të shumta konvertimi në rrjet për të zbuluar moshën e saktë të kafshës suaj, por idealja është ta vlerësoni atë nga veterineri juaj.

Vetëm syri i kujdesshëm i një profesionisti të aftë për të vlerësuar të gjithë faktorët e përfshirë mund të japë një vlerësim të saktë dhe sa më të saktë që të jetë e mundur.