Kursimi i kostove të karburantit është tashmë një çështje në rendin e ditës, veçanërisht pasi çmimet e benzinës dhe naftës janë rritur në mënyrë eksponenciale që nga fillimi i vitit.

Ajo që shumë nuk e dinë është se është stili juaj i drejtimit që ka një ndikim të madh në konsum. Mbajtja e një stili të duhur, në fakt, ndihmon në kufizimin e konsumit dhe rrjedhimisht të kostove. Por si mund të merrni sa më shumë kursime?

Shumë besojnë se mënyra më e mirë për të përmirësuar ekonominë e karburantit është të shtypni butësisht pedalin e gazit, duke mbajtur një ritëm të ngadaltë dhe të qëndrueshëm. E vërteta e fakteve, megjithatë, nuk është krejt kjo.

Për shembull, kur duhet të përshpejtoni (për shembull kur kaloni nga një rrugë me shpejtësi maksimale 50 kilometra në orë në një me shpejtësi maksimale 90 kilometra në orë), gjëja më e mirë për të bërë për të kursyer karburantin nuk është vonesa.

Në thelb, si rregull i përgjithshëm, nëse na duhet më shumë kohë për të arritur shpejtësinë e re, do të konsumojmë më shumë karburant. Kjo është e gjitha sepse motori duhet të përdorë karburant për një periudhë më të gjatë kohore sesa kur shpejtësia e dëshiruar arrihet më shpejt.

Sidoqoftë, ka një por: kushtojini vëmendje semaforëve. Të vendosësh këmbët në tokë sa herë që ndalesh në semafor ose në STOP dhe më pas të çmendesh është një mënyrë për të konsumuar më shumë karburant.

Për më tepër, me automjetin në lëvizje, këshillohet që të përqendroheni në mbajtjen e përshpejtuesit të shtypur në maksimum 2/3 e kapacitetit të tij, duke ndërruar marshin sa më shpejt dhe në mënyrë të sigurt.