Përhapja e shfrenuar e mikroplastikës, e konfirmuar nga një numër në rritje i kërkimeve shkencore, po ngre shumë dyshime për ndikimin real të këtyre grimcave të vogla në shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe mjedisit.

Të dhënat e fundit të komunikuara nga studiuesit e Vrije Universiteit Amsterdam janë shqetësuese, pasi gjetën praninë e këtyre polimereve të patretshëm në gjakun e njeriut, ata raportuan ndotjen nga mikroplastika në viçin dhe derrin, si dhe në qumështin dhe gjakun e lopëve dhe derrave në fermat holandeze.

Shkencëtarët, siç shpjegohet në raportin e studimit pilot që ekzaminoi një sërë mostrash nga fermat blegtorale dhe supermarketet në Holandë, dhanë një tregues të parë të pranisë së këtyre grimcave në tre të katërtat e mishit dhe produkteve të qumështit të testuara por, mbi të gjitha , në të gjitha mostrat e gjakut të analizuara.

Ndikimi i mikroplastikës në shëndetin e njerëzve ose kafshëve në fermë nuk është sqaruar ende plotësisht, por studiuesit kanë frikë se këto grimca të vogla mund të shkaktojnë dëme në nivelin qelizor, siç tregohet nga studimet e fundit in vitro që kanë treguar efekte të ngjashme me ato të shkaktuara nga grimcat e ndotjes së atmosferës, tashmë të njohura si shkaktarë të miliona vdekjeve të hershme çdo vit.

Në pritje të një studimi më të detajuar, studiuesit paralajmërojnë se prania e grimcave në gjak tregon se ato mund të transportohen në pjesë të ndryshme të trupit dhe të depozitohen në organe.

“Kur analizohet gjaku, zbulohet doza e përthithur nga të gjitha rrugët e ndryshme të ekspozimit: ajri, uji, ushqimi, etj.”, tha për Guardian Dr. Heather Leslie nga Vrije Universiteit Amsterdam dhe bashkëautore e raportit të ri.

“Kjo na tregon menjëherë se çfarë po hyn në rrjedhën e jetës dhe duhet të veprojë si një stimul për të eksploruar më tej shtrirjen e plotë të ekspozimit dhe të gjitha rreziqet që lidhen me të”.

Maria Westerbos, nga Plastic Soup Foundation që porositi kërkimin, tha: “Me mikroplastikë të pranishëm në ushqimin e bagëtive, nuk është për t’u habitur që një shumicë e qartë e produkteve të mishit dhe qumështit të testuara përmbanin mikroplastikë.

“Ne kemi nevojë urgjente për të hequr qafe botën e plastikës në ushqim për të mbrojtur shëndetin e bagëtive dhe njerëzve”.