Një grup studiuesish nga Universiteti i Bath ka publikuar një studim të ri në revistën Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking i cili konfirmon efektin pozitiv të abstenimit nga rrjetet sociale.

Tashmë një javë agjërim nga Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok, sipas hulumtimeve, mjafton për të përmirësuar nivelet e mirëqenies psikologjike dhe për të zbutur ankthin dhe depresionin.

Metodologjia e përdorur është ajo e një studimi të kontrolluar të rastësishëm: një pjesë e 154 pjesëmarrësve iu kërkua të shmangnin përdorimin e rrjeteve sociale për një javë. Të gjithë të tjerët, grupi i kontrollit, u këshilluan të vazhdonin të përdornin rrjetet sociale si zakonisht.

Pas shtatë ditësh, studiuesit vëzhguan një ndryshim thelbësor në nivelet e mirëqenies midis atyre që kishin braktisur rrjetet sociale (ose kishin ulur shumë përdorimin e tyre) dhe atyre që në vend të kësaj vazhduan të përdornin aplikacionet.

Rezultatet u verifikuan gjithashtu duke marrë parasysh faktorë të pavarur, si mosha dhe gjinia e individëve të studiuar. Siç shpjegon autori Cal Newport, i cili ka vite që merret me marrëdhëniet midis teknologjisë, rrjeteve sociale dhe shëndetit mendor, nuk është hera e parë që një studim shkencor tregon një lidhje të besueshme midis përdorimit të mediave sociale dhe përkeqësimit të mirëqenien psikologjike.

Megjithatë, në këtë rast ndryshimi qëndron në modalitetin e kërkimit, i cili nuk bazohet në një kampionim transversal ose në grupe të dhënash tashmë ekzistuese, por në një kampion specifik individësh.

“Studimi aktual tregon se kërkimi i njerëzve që të ndalojnë përdorimin e mediave sociale për një javë çon në përmirësime të konsiderueshme në mirëqenien, depresionin dhe ankthin,” shkruajnë studiuesit, duke sugjeruar se në të ardhmen do të jetë e dobishme “të shtrihet ky studim tek popullata, klinikat dhe efektet afatgjata”.

Si gjithmonë në këto raste, është mirë të thuhet se bëhet fjalë për një studim të vetëm, të kryer me metodologji solide, por ende të kryer në një kampion të vogël individësh. Megjithatë, është dëshmi e mëtejshme që demonstron efektet negative të përdorimit të zgjatur të mediave sociale në mirëqenien mendore të popullatës.