Logjika, matematika dhe kuizet e lidhura me to mund t’u japin shumë mendjeve, madje edhe të stërvitura, një kohë të vështirë dhe janë një mënyrë e shkëlqyer për të testuar aftësitë.

Këtë herë ju ofrojmë një test kurioz që ka të bëjë me një dry dhe një kod sekret që duhet gjetur duke u nisur nga një sekuencë numerike. Ekziston një dhe vetëm një kombinim i saktë, i përbërë nga tre shifra, i aftë për të hapur bllokimin.

Sfida nuk është vetëm të gjesh numrat e duhur, por ta bësh atë në kohën më të shkurtër të mundshme, e cila në mënyrë ideale korrespondon me 1 minutë. Nëse mundeni, mendja juaj është vërtet e shkëlqyer. A jeni gati? Le të fillojmë!

Ndërkohë, këtu janë pesë të dhënat për të menduar për të arritur në zgjidhjen që aktivizon mekanizmin e drynit të mbyllur. Lexoni me kujdes dhe filloni të mendoni.

– E dhëna e parë formohet nga numrat 6 8 2, nga të cilët vetëm një shifër është e saktë dhe e vendosur në rendin e duhur.

– E dhëna e dytë jepet nga numrat 6 1 4, nga të cilët vetëm një shifër është e saktë, por është në një pozicion të pasaktë në sekuencë.

– E dhëna e tretë përbëhet nga numrat 2 0 6, një grup që përmban dy shifra të sakta, por në sekuencë të pasaktë.

– Dhe le të kalojmë te çelësi i katërt, përkatësisht numrat 7 3 8, ku asgjë nuk është e saktë.

– Së fundi, e dhëna e pestë dhe e fundit, numrat 8 7 0, një sekuencë që përmban një shifër të vetme të saktë, por edhe këtë në pozicionin e gabuar.

Në këtë pikë ju keni të gjithë informacionin që ju nevojitet. Përgatitni kronometrin dhe mendoni, më poshtë do të gjeni zgjidhjen. Kombinimi i saktë është 042.

Nëse keni arritur ta zgjidhni kuizin brenda 1 minute, siç thamë, ju jeni një gjeni, urime! Nëse e keni zgjidhur testin duke marrë më shumë kohë, thjesht do të thotë që duhet të stërviteni më shumë.