Sipas disa studiuesve, ekziston një korrelacion midis Humorit të Errët (humorit të zi) i cili bazohet në tema të konsideruara serioze ose tabu dhe inteligjencës së çdo individi.

Një studim i botuar në revistën Cognitive Process ka treguar se njerëzit që vlerësojnë këtë lloj ironie mund të kenë një IQ më të lartë se individët e tjerë. Në hulumtim morën pjesë 156 subjekte midis burrave dhe grave, me formime të ndryshme, të trajnuar dhe me një moshë mesatare 33 vjeç.

Të gjithëve iu dha një test IQ me pyetje arsyetimi verbale dhe joverbale. Përveç kësaj, atyre iu kërkua të vlerësonin gjendjen shpirtërore dhe nivelet e tyre të agresionit. Ata duhej të analizonin dymbëdhjetë karikatura trishtuese dhe satirike të karikaturistit gjerman Uli Stein.

Pjesëmarrësit duhej të përpiqeshin t’i kuptonin dhe të tregonin se kur u pëlqente një karikaturë e caktuar. Për shembull, një nga imazhet përshkruan dy njerëz në një morg, me një mjek që ngrinte një çarçaf që mbulonte një trup. Gruaja që qëndron pranë tij konfirmon: “Sigurisht, ky është burri im – meqë ra fjala, çfarë detergjenti keni përdorur për ta bërë atë kaq të bardhë?”

Studimi zbuloi se ata që i pëlqenin dhe i kuptonin batutat gjithashtu performuan më lart në testet e IQ-së. Përveç kësaj, njerëzit më të arsimuar shënuan më pak në parametrat e agresivitetit dhe humorit të keq.

Ata që nuk i pëlqenin ose i kuptonin karikaturat e Humorit të Errët arritën rezultate më të ulëta të testit të IQ-së, nivele më të larta agresioni dhe ishin më të ndjeshëm ndaj humorit të keq.

Pjesëmarrësit që demonstruan një kuptim mesatar të komikeve të Stein gjithashtu kishin rezultate mesatare të testit, por humor të përgjithshëm pozitiv dhe nivele mesatare agresioni.

Raporti i hulumtimit thotë: “Falë këtij studimi, u vërejt se subjektet që kishin më shumë gjasa të kuptonin dhe vlerësonin humorin e zi, gjithashtu kishin nivele më të larta arsimimi”.