Shikoni, duhet t’ju përgatisim për diçka përpara se të takoni Simba, dhinë e vogël. Ne nuk duam që ju të qeshni dhe ta bëni atë të ndihet në siklet. Simba ka veshë super të gjatë… Po po!

Jo, më gjatë nga sa e imagjinoni. Po flasim për veshë kaq të gjatë, sa Simba mund t’i pengojë. Për aq kohë ju mund t’i lidhni ato në një hark. Aq gjatë mund ta imagjinoni Simba duke fluturuar, në stilin Dumbo.

Veshët e Simba-s janë të gjatë 46 cm, gjë që, sinqerisht, e bën atë të duket disi budallaqe. Ata varen poshtë në të dyja anët e fytyrës së saj të vogël të ëmbël dhe tunden në erë.

Simba është një nubian, një racë dhie e njohur për veshët e saj të gjatë që shërbejnë për një qëllim të rëndësishëm: të ndihmojnë në mbajtjen e trupit të freskët në mot të nxehtë.

Por edhe sipas standardeve nubiane, veshët e Simbas janë të gjatë – aq shumë sa ajo ka fituar një rekord botëror. Supozojmë se ajo është vërtet e pajisur për valën e të nxehtit.

Kjo është e dobishme, pasi në Karaçi, Pakistan, ku jeton dhia, aktualisht është 32°C. Ndoshta ajo mund të mësojë t’i rrotullojë ato me shpejtësi të madhe, si një lloj pajisjeje natyrale të ventilatorit?