Linja që ndan natën nga dita në Tokë quhet “Terminator”. Nuk është gjë tjetër veçse një lloj linje lëvizëse që ndan anën e ditës nga ajo e natës, në një trup të përgjithshëm planetar. Përkufizohet gjithashtu si vendndodhja e pikave, në një planet ose hënë, ku vija përmes qendrës së yllit të saj mëmë është tangjente.

Një vëzhgues i vendosur në Terminator thjesht përjeton muzg, të shkaktuar nga shpërndarja e dritës nga grimcat në shtresën e gaztë. Në Tokë, terminatori është një lloj rrethi, me një diametër që është afërsisht ai i Tokës, i cili kalon nëpër çdo pikë të sipërfaqes së tokës dy herë në ditë: në lindjen dhe perëndimin e diellit, me përjashtim të rajoneve polare.

“Rrethi” ndan pjesën e Tokës që përjeton errësirën (natën) nga ajo që përjeton dritën (ditën): ndërsa pak më shumë se gjysma e Tokës ndriçohet në çdo kohë (me përjashtime gjatë eklipseve), rruga e Terminatorit ndryshon sipas koha e ditës për shkak të rrotullimit të Tokës rreth boshtit të saj.

Ai gjithashtu ndryshon sipas kohës së vitit për shkak të revolucionit orbital të Tokës rreth Diellit. Universi eshte i bukur sepse eshte ende i panjohur por sistemi diellor eshte sigurisht ai qe ne te gjithe kemi mesuar te njohim…