Ian Clifford punonte për kompaninë teknologjike IBM dhe ka paditur kompaninë e tij se nuk i ka rritur pagën gjatë 15 viteve që ishte me raport mjekësor. Burri anglez pretendon se ka qenë viktimë e “diskriminimit për shkak të aftësisë së kufizuar”.

Clifford, i cili paguhet rreth 54 mijë paund në vit, këtë shumë e ka të garantuar deri në moshën 65-vjeçare. Megjithatë, punonjësi ka theksuar se kompania e tij nuk ka qenë “bujare” sepse paga e tij është ndikuar nga inflacioni.

Gjithçka nisi në shtator 2008, kur ai mori lejen e parë mjekësore. Clifford nuk shkoi në punë deri në vitin 2013, kur bëri një ankesë formale për përmirësimin e kushteve të punës. Kështu, IBM i ofroi atij një marrëveshje që përfshinte planin e kompanisë për aftësinë e kufizuar, në mënyrë që ai të mos pushohej nga puna, por edhe të mos detyrohej të punonte.

Përveç kësaj, i kanë dhënë edhe rreth 10 mijë euro si dëmshpërblim për ankesat e tij për pagesën e pushimeve, ndërsa ka konfirmuar se nuk do të padisë më për këtë arsye. Në këtë kontekst, duhet theksuar se punonjësit e IBM mund të fitojnë 75% të fitimeve të rëna dakord, pasi të kenë akses në planin shëndetësor dhe derisa të shërohen, të dalin në pension ose të vdesin.

Në rastin e Clifford, paga e tij e rënë dakord ishte 72,037 paund, kështu që nga viti 2013 ai do të fitonte rreth 54,000 paund në vit pas zbritjes 25%. Megjithatë, në shkurt 2022, ai e hodhi kompaninë në gjyq për rastin e pretenduar të diskriminimit të aftësisë së kufizuar.

Gjykata e punësimit në Reading shqyrtoi çështjen dhe hodhi poshtë padinë. Në fakt, gjykatësi i tha Cliffordit se ai kishte marrë një “përfitim shumë të konsiderueshëm” dhe “trajtim të favorshëm”. Si të mos mjaftonte kjo, gjykatësi argumentoi se në asnjë rast nuk kishte pësuar “diskriminim të aftësisë së kufizuar”.