Me kalimin e viteve, video-lojërat janë provuar të jenë një mjet i rëndësishëm mësimi: falë natyrës së tyre ndërvepruese, video-lojërat mund t’i stimulojnë studentët të mësojnë koncepte të reja në një mënyrë më tërheqëse, duke përfaqësuar një mjet plotësues për t’u kombinuar me iniciativa të tjera më klasike të trajnimit.

Ndër vendet që besojnë shumë në fuqinë e tyre është Polonia, e cila ka prezantuar një program studimi përmes video-lojërave në sistemin kombëtar të arsimit.

Qeveria polake ka shpallur në fakt nismën “Gry w Edukacji”, fjalë për fjalë “Lojëra në arsim”, me të cilën synon të shfrytëzojë popullaritetin, sharmin dhe aftësinë për të përfshirë video-lojërat për t’i bërë studentët e saj të reflektojnë mbi disa ngjarje historike.

Nisma nuk është bërë ende e detyrueshme brenda sistemit arsimor kombëtar polak, por qeveria po e shtyn veçanërisht këtë projekt duke u përpjekur të bindë gjithnjë e më shumë mësues që ta përfshijnë atë në programin e tyre.

Do të jetë interesante të kuptohet se si do të evoluojë kjo iniciativë në të ardhmen dhe nëse qeveria vendos të hapë dyert për lojëra të tjera – jo domosdoshmërish të krijuara në Poloni – të vazhdojë të sensibilizojë studentët për të zbuluar tema të ndjeshme përmes video-lojërave.

Shpresa, në këtë kuptim, është që kombet e tjera të botës do të jenë në gjendje të ndjekin shembullin e qeverisë polake dhe të prezantojnë video-lojërat si pjesë integrale të programit të tyre arsimor.