Një në pesë qytetarë në BE rrezikojnë të vuajnë nga varfëria, sipas sondazhit të fundit të Eurostat.

Në veçanti, në vitin 2021, 95.4 milionë njerëz në BE, që përfaqësojnë 21.7% të popullsisë, ishin në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social, pra që jetonin në familje që përballeshin me të paktën një nga tre rreziqet e varfërisë dhe përjashtimit social (në rrezik të varfëria, privimi i rëndë material dhe social dhe/ose jetesa në një familje me intensitet shumë të ulët pune).

Kjo është një rritje e lehtë në krahasim me vitin 2020 (94.8 milionë, 21.6% e popullsisë), sipas asaj që raporton APE-MPE .

Në mesin e 95.4 milionë njerëzve në BE që u përballën me rrezikun e varfërisë ose përjashtimit social, rreth 5.9 milionë (1.3% e popullsisë totale) jetonin në familje që përballeshin me të tre rreziqet e varfërisë dhe përjashtimit social në të njëjtën kohë.

Në vitin 2021, 73.7 milionë njerëz në BE janë të rrezikuar nga varfëria ndërsa 27.0 milionë u përballën me privim të rëndë material dhe social dhe 29.3 milionë jetonin në një familje me intensitet të ulët pune.