Dita botërore kushtuar sindromës alkoolike të fetusit festohet më 9 shtator. Është një takim i rëndësishëm për shëndetin e gruas dhe foshnjës së ardhshme.

Shtatzënia, ashtu si ushqyerja me gji, përfaqëson një fazë në të cilën konsumimi i substancave alkoolike mund të rrezikojë mirëqenien e fëmijës që do të lindë ose sapo ka ardhur në botë.

Megjithatë ndonjëherë ne harrojmë rëndësinë e abstinencës nga alkooli: sipas vëzhgimeve të Raporteve të Istisan, kjo ndodh mesatarisht te një në dhjetë gra shtatzëna.

Këshilla nga neonatologët

Organizata Botërore e Shëndetësisë e bën të qartë këtë: shtatzënia dhe ushqyerja me gji janë dy momente vulnerabiliteti të veçantë ndaj ekspozimit ndaj substancave alkoolike, si për nënën ashtu edhe për fetusin, me pasoja të mundshme të rënda për shëndetin afatgjatë.

Megjithatë, pirja e alkoolit herë pas here dhe në mënyrë të moderuar është pjesë e zakoneve të të ngrënit, si në kontekstin familjar ashtu edhe në atë shoqëror, zakone që shpesh shtrihen nga parakonceptimi, deri në javët e para themelore të shtatzënisë, ose kur shtatzënia ende nuk është konstatuar.

Kjo praktikë shpesh perceptohet si pa rrezik për shëndetin në terma afatshkurtër dhe afatgjatë, si në popullatë ashtu edhe në mesin e profesionistëve shëndetësorë; por alkooli është një substancë kancerogjene, kalorike që mund të krijojë varësi dhe që shoqërohet gjithmonë me një sasi dëmtimi të parandalueshëm.

Për këtë arsye Shoqata Italiane e Neonatologjisë (Sin) me rastin e kësaj dite rithekson se si ekspozimi ndaj alkoolit, megjithëse i moderuar, mund të sjellë rreziqe serioze, si për nënën ashtu edhe për fetusin, me pasoja të mundshme të rënda për shëndetin në terma afatgjatë.

Ndër këto, duhet theksuar i ashtuquajturi Fasd, një akronim që mbledh çrregullimet alkoolike të fetusit, që përkthehet në paaftësi të përhershme neurokognitive, që rezulton nga ekspozimi ndaj etanolit në mitër. Sindroma e alkoolit fetal është fotografia më serioze klinike e kësaj gjendjeje.

Alkool gjatë shtatzënisë? Jo faleminderit

“Alkooli kalon gjithmonë përmes placentës, pavarësisht nga periudha e shtatzënisë, sasia e marrë apo lloji i pijes, madje edhe një konsum i rastësishëm dhe i moderuar mund të ketë pasoja të përhershme dhe të pakthyeshme tek fëmija i palindur për shkak të veprimit embrionotoksik dhe teratogjen të etanolit”, shpjegon Luigi Orfeo, President i Sin.

Fetusi, në fakt, nuk është në gjendje të metabolizojë alkoolin, sepse i mungojnë enzimat e nevojshme dhe për rrjedhojë edhe një sasi e vogël rrezikon shëndetin e tij. Prandaj alkoolemia e fetusit është e krahasueshme me alkoolemia e nënës, kur nëna pi, fëmija pi”.

Raporti i atyre që kanë lindur me Fasd ndaj grave që marrin alkool është 1:67 dhe i atyre që kanë lindur me sindromën e vërtetë fetale-alkoolike 1:300. Ky është ndoshta informacion i nënvlerësuar.

Por duhet të mbahet mend gjithashtu se ka një lloj mosvetëdijeje nga ana e popullatës dhe punonjësve shëndetësorë për dëmtimin e mundshëm të shëndetit të nënës dhe fëmijës lidhur me konsumimin e alkoolit edhe kur ai është minimal apo i rastësishëm.

Për të promovuar një fushatë ndërgjegjësimi dhe parandalimi të Fasd-it, Istituto Superiore di Sanità ka nisur një studim, ende në progres, mbi “Parandalimin, diagnostikimin e hershëm dhe trajtimin e synuar të spektrit të çrregullimeve alkoolike të fetusit (dhe të sindromës alkoolike të fetusit” të koordinuar nga Simona Pichini, me qëllim të monitorimit të konsumit aktual të alkoolit në shtatzëni dhe ekspozimit ndaj etanolit në mitër, për të rritur ndërgjegjësimin për dëmtimin e alkoolit në shëndetin e nënës dhe fëmijës dhe për të trajnuar personelin social dhe shëndetësor për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e synuar të Fasdit.

Objektivi i hulumtimit si dhe i gjithë fushatës sensibilizuese në 28 qendra kombëtare është i thjeshtë: përveç të kuptuarit më të mirë të situatës, synohet të ndryshohet koncepti sipas të cilit “doza e vogël dëm i vogël” dhe të shndërrohet në “zero alkool zero Fasd”, sepse çrregullimet fetal-alkoolike janë 100% të parandalueshme nëse alkooli shmanget totalisht gjatë shtatzënisë.