Spanja është e angazhuar për të luftuar mbetjet ushqimore: nga viti 2023, kompanitë e furnizimit rrezikojnë të gjobiten në rast të hedhjes së ushqimit.

Pavarësisht periudhës së vështirë që po përjeton e gjithë bota, mes krizës ekonomike, virusit, papunësisë, ndryshimeve klimatike dhe luftërave, mbetjet ushqimore nuk tregojnë asnjë shenjë uljeje.

Numrat flasin vetë: sipas Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) çdo vit hidhen 1.3 deri në 1.6 miliardë ton ushqim të ngrënshëm.

Kjo është një e treta e asaj të prodhuar, për një vlerë prej rreth 1.2 trilion dollarë. Janë mbi të gjitha vendet më të zhvilluara që i përkasin Evropës dhe Shteteve të Bashkuara që kanë ndikim. Kjo është arsyeja pse Spanja ka vendosur të ndërmarrë veprime konkrete.

Në qershor, qeveria e presidentit Pedro Sanchez miratoi një projektligj që parashikon gjoba nga 2 deri në 60 mijë euro, të cilat mund të arrijnë deri në 500 mijë për shkeljet më të rënda, për tregtarët e hoteleve, objektet tregtare dhe në përgjithësi të gjitha aktivitetet që lidhen me sektori ushqimor që nuk do të jetë në përputhje me standardin e ri.

Por nuk mbaron me kaq, në fakt të gjithë protagonistët e zinxhirit të furnizimit me ushqime do të duhet të paraqesin plane periodike të eficencës kundër mbetjeve. Nëse ligji miratohet nga Parlamenti, ai duhet të hyjë në fuqi në vitin 2023.

Baret, restorantet, supermarketet, etj. do të duhet të dhurojnë ushqime të pa shitura, dhe ato që në dukje është e shëmtuar, por ende e mirë për t’u ngrënë, për institucionet, OJQ-të dhe bankat e ushqimit.

Së fundi, ligji parashikon gjithashtu që kompanitë në sektorin agro-ushqimor të iniciojnë rrugë që synojnë arritjen e një sistemi me zero mbetje.

Edhe ushqimet që nuk janë më të përshtatshme për konsum njerëzor nuk duhet të shpërdorohen. Ushqimi i skaduar duhet të përdoret për kafshët, kur është e mundur, ose për prodhimin e plehrave ose biokarburanteve.

Parashikimet për mbetjet dhe pasojat e tyre janë alarmante! Nëse të gjitha vendet nuk zbatojnë masa vendimtare që synojnë kufizimin e mbetjeve, këto të fundit janë të destinuara të rriten.

Vlerësohet se në vitin 2030 mund të rritet me 40% dhe të kalojë 2 miliardë tonë. Për sa i përket Evropës, shteti që ka miratuar politikat më prerëse deri më sot është Franca, e cila tashmë në vitin 2013 i kishte vendosur vetes objektiva të virtytshme për t’u zbatuar deri në vitin 2025.

Këtu, tregtarët e ushqimit, duke përfshirë supermarketet dhe restorantet, duhet të respektojnë një sërë rregullash që i detyrojnë ata të dhurojnë produkte që janë gati të skadojnë. Për më tepër, në vitin 2016 u miratua ligji i cili i detyron restorantet që t’u japin klientëve me vete ushqimin e pangrënë.