Një nga pengesat kryesore për fillestarët aspirantë të universitetit është, pa dyshim, testi i pranimit në fakultetin e zgjedhur. Kështu, ndodh që vera e shumëpritur pas gjimnazit rrezikon të kthehet në një stinë ‘studimi të çmendur dhe të dëshpëruar’ për të hyrë në rrugën e ëndërruar të studimit.

Dhe ndër pyetjet që vënë më shumë në vështirësi – jo vetëm nxënësit – janë ato të logjikës, kuize të vërteta që përdoren për të testuar aftësi të ndryshme.

Radha e pyetjeve, në fakt, është e artikuluar në atë mënyrë që të vlerësohet logjika verbale, ajo abstrakte, ajo numerike dhe i ashtuquajturi ‘arsyetim kritik’.

Siç shpjegon EdiTEST, pyetjet në kategorinë e fundit i kërkojnë kandidatit të interpretojë kërkesën dhe të japë përfundimet duke arsyetuar me deduksion.

Në raste të tjera, zgjidhja lidhet me një radhë që i duhet dhënë informacioneve të marra që ato të lidhen së bashku në bazë të një ose më shumë kritereve për t’u identifikuar.

Shembulli online i dhënë për përgatitjen e studentëve tregon një sërë deklaratash, të ndjekura nga një pyetje. Këto janë deklaratat:

– Të gjithë inxhinierët janë të saktë

– Luca është i apasionuar pas kopshtarisë

– Të gjithë entuziastët e kopshtarisë janë të saktë

Dhe këtu lind pyetja: Cila nga pohimet e mëposhtme do të jetë me siguri e vërtetë?

– Luca është inxhinier

– Kushdo që është i pasionuar pas kopshtarisë nuk mund të jetë inxhinier

– Luca është i saktë

– Të gjithë inxhinierët janë të pasionuar pas kopshtarisë

– Të gjithë të saktët janë të apasionuar pas kopshtarisë

Përpara se të lexoni udhëzimet për zgjidhjen e problemeve, përpiquni ta zgjidhni vetë testin. Le të shohim, në këtë pikë, se si të vazhdojmë.

Metoda e rekomanduar sugjeron fillimin duke përjashtuar opsionet për të cilat informacioni fillestar i dhënë nuk është i verifikueshëm. Prandaj, opsionet numër 1, 2, 4 dhe 5 nuk mund të konsiderohen të vlefshme pasi të dhënat nuk na lejojnë pretendime të tilla.

Përgjigja e vetme e vërtetë është opsioni numër 3, ‘Luca është i saktë’ mund të nxirret nga informacioni sipas të cilit ‘Të gjithë inxhinierët janë të saktë’ dhe ‘të gjithë entuziastët e kopshtarisë janë të saktë’. Prandaj, mund të deduktohet se ‘Luca është gjithashtu i saktë’.