“Rregulli që cakton automatikisht mbiemrin e babait është diskriminues dhe dëmtues i identitetit të fëmijës”. Këtë e ka vendosur Gjykata Kushtetuese e Italisë, vendim në dritën e të cilit bëhet rregull që fëmija të marrë mbiemrin e të dy prindërve, sipas radhës së rënë dakord prej tyre, përveç rasteve kur ata vendosin, me marrëveshje reciproke, t’i atribuojnë vetëm mbiemrin e njërit prej tyre.

Në mungesë të marrëveshjes për rendin e caktimit të mbiemrit të të dy prindërve, ndërhyrja e gjyqtarit në përputhje me dispozitat e sistemit ligjor mbetet vendimtare. Në pritje të publikimit të vendimit të plotë, Gjykata Kushtetuese Italiane njofton se dispozitat e kundërshtuara janë shpallur të paligjshme në ndryshim nga nenet 2, 3 dhe 117, paragrafi i parë, të Kushtetutës, si dhe nenet 8 dhe 14 të Konventës Evropiane të të drejtave të njeriut.

Sipas Gjykatës, në vazhdën e parimit të barazisë dhe në interes të fëmijës, të dy prindërit duhet të jenë në gjendje të ndajnë zgjedhjen e mbiemrit të trashëgimtarëve, i cili përbën një element themelor të identitetit personal.

Prandaj, Gjykata shpalli paligjshmërinë kushtetuese të të gjitha rregullave që parashikojnë atribuimin automatik të mbiemrit të babait në lidhje me fëmijët e lindur në martesë, jashtë martese dhe fëmijët e birësuar. Tashmë është detyrë e ligjvënësit të rregullojë të gjitha aspektet që lidhen me këtë vendim.

Avokatët që e çuan çështjen në Gjykatën Kushtetuese Italiane përshëndesin vendimin: “Rezultat historik! Shqiptimi në mbiemrin e fëmijës përfaqëson një revolucion të vogël. Nga sot prindërit do të mund të zgjedhin mbiemrin e nënës ose të babait, ose të të dyve. Në rast të dështimit të caktimit të mbiemrit me marrëveshje, i linduri do të ketë mbiemrin e të dyve”.

“Ky vendim na kujton se ka ardhur koha për të ndryshuar, – tha Ministrja për Shanset e Barabarta dhe Familjen, Elena Bonetti. – Duhet t’i japim substancë edhe atribuimit të mbiemrit, përgjegjësisë së barabartë midis nënave dhe baballarëve.

Le të ecim përpara shpejt dhe së bashku në këtë rrugë, të cilën e kam kërkuar vazhdimisht ta ndjekim. Si ministre garantoj të gjithë mbështetjen e Qeverisë për procesin parlamentar, për të hedhur një hap tjetër themelor në arritjen e barazisë së të drejtave të grave dhe burrave në vendin tonë”.

Për presidentin e Shoqatës Italiane të Avokatëve të Martesave (Ami), Gian Ettore Gassani, me vendimin në fjalë “kultura juridike gjyqësore e së drejtës sonë familjare ndryshon tërësisht. Ky është një vendim i rëndësishëm. Tani do t’iu mbetet ligjvënësve ta zbatojnë këtë revolucion, sepse vetëm kështu mund t’i japim fund paternalizmit dhe shovinizmit mashkullor të së djathtës sonë”.