Autori Tom Corley ka publikuar hulumtimin e tij mbi zakonet e jetesës së njerëzve të pasur. “Zakonet e përditshme të suksesit të njerëzve të pasur” përmban rezultatet e një interviste me 223 pronarë të pasur, modelet e sjelljes së të cilëve janë analizuar mirë.

Nëpërmjet këtij hulumtimi, autori ka mundur të gjurmojë disa zakone që janë të ngjashme tek të gjithë personat e intervistuar dhe madje edhe tek të pasurit më të famshëm, si Bill Gates, Elon Musk dhe Jeff Bezos.

Zakonet e njerëzve të pasur: studimi

Nëpërmjet studimit të tij me 223 të anketuar, Tom Corley përcaktoi se 49% përpiqen të mësojnë fjalë të reja çdo ditë, dhe 61% praktikojnë gjithmonë aktivitete të reja, qofshin ato një sport apo një klasë online.

63% më pas thanë se kishin dëgjuar libra audio gjatë udhëtimeve të tyre dhe 71% kishin lexuar libra për vetë ndihmë. Shumë pretenduan se kishin lexuar biografi të personaliteteve të suksesshme dhe më në fund shumica e të intervistuarve pranuan se punonin të paktën 50 orë në javë.

81% më pas kërkojnë feedback nga njerëzit e tjerë, brenda dhe jashtë vendit të punës. Plus të gjithë kanë formuar një ekip perfekt rreth tyre, duke u përpjekur të korrigjojnë dobësitë e tyre.

Së fundi, ka një kujdes shëndetësor të shkëlqyer dhe tre zakone ekonomike: ruajnë 20% të pagës si kursim, investojnë kursimet e tyre dhe qëndrojnë të matur në problemet ekonomike.