Truri i individëve të vetmuar i përgjigjet stimujve të marrë nga një video në mënyra unike,  të ndryshme nga bashkëmoshatarët e tyre, ndërsa truri i njerëzve më pak të vetmuar përgjigjet në mënyrë të ngjashme me të tjerët. Këto evidenca sugjerojnë se individët e vetmuar mund ta shohin botën ndryshe, gjë që mund të përkeqësojë apo edhe të shkaktojë vetminë e tyre. Ky zbulim u publikua së fundmi në revistën Psychological Science .

Vetmia në tru – Elisa Baek, asistent-prof. e psikologjisë në Universitetin e Kalifornisë Jugore-Dornsife, drejtoi studimin kur ishte studente postdoktorale në UCLA. Ajo dhe kolegët e saj përdorën imazhe funksionale të marra nga rezonancat magnetike, për të regjistruar trurin e studentëve teksa shikonin një koleksion prej 14 videosh të shkurtra gjatë një seance 90-minutëshe.

Videot përfshinin momente kryesore nga eventet sportive, klipe nga dokumentarë dhe përshkrime emocionale të jetës njerëzore. Në eksperiment morën pjesë 66 studentë. Pasi iu nënshtruan skanimeve të gjata, ata më pas plotësuan një pyetësor të gjerë që synonte të vlerësonte se sa të vetmuar ndiheshin. Siç e përcakton Psychology Today , “vetmia është gjendja e shqetësimit ose shqetësimit që rezulton kur dikush percepton një hendek midis dëshirave të dikujt për lidhje shoqërore dhe përvojave aktuale të tij.”

Baek dhe bashkautorët e saj më pas i ndanë studentët në grupe “të vetmuar” dhe “jo të vetmuar”, të përcaktuar nga rezultatet e tyre nga sondazhi. Studentët që e kishin rezultatin e vetmisë nën mesataren u kategorizuan si të vetmuar, ndërsa ata që shënuan më lart u cilësuan si jo të vetmuar. Studiuesit më pas kryen një analizë të plotë statistikore në të cilën rezultatet imazherike të trurit të secilit individ u krahasuan me ato të çdo individi tjetër.

Ata zbuluan se sa më i vetmuar të ishte një person, aq më të dallueshme ishin rezultatet e imazhit të trurit të tyre në krahasim me ato të vullnetarëve të tjerë. Çdo person i vetmuar është i vetmuar në mënyrën e vet.

“Ne zbuluam se individët jo të vetmuar ishin shumë të ngjashëm me njëri-tjetrin në përgjigjet e tyre nervore, ndërsa individët e vetmuar ishin jashtëzakonisht të ndryshëm me njëri-tjetrin dhe me bashkëmoshatarët e tyre jo të vetmuar,” përmblodhën studiuesit. Po ashtu, studimi në fjalë vërtetoi studimet e mëparshme se çdokush mund të jetë i vetmuar pavarësisht nga lidhjet e tij sociale.